Rekonstrukce a přístavba školy Hvozdnice

Realizace: 2010 – 2011

Investor: Obec Hvozdnice

Jednalo se o provedení kompletní přestavby nevyužívané budoy školy na školku.

Součástí dodávky byla i přístavba budovy, úpravy dvora, dětského hřiště a okolních ploch.
V podkroví a přístavbě školy vznikly prostory pro pedagogy, kuchyně pro školku a další místa pro volnočasové aktivity občanů (knihovna, internet apod.)